Wieschrijft » Specials » Zwangerschap
Anatomie en fysiologie, bouw en werking van het lichaam

Zwanger worden en zwanger zijn

Wanneer een eicel bevrucht wordt door een zaadcel, vindt er conceptie plaats. Het is het begin van nieuw leven. Het proces voorafgaand aan een bevruchting is complex. Dit zelfde geldt voor de ontwikkeling van het nieuwe leven zelf. In het begin bestaat dit uit enkele celletjes dat in niets aan een mens doen denken, tot het zich uiteindelijk ontwikkeld tot een klein mensje. Een wonderbaarlijk ingewikkeld proces. In deze special zal dit proces van begin tot eind beschreven worden. Ook zal beschreven worden hoe een bevalling verloopt, wat je wel, niet, of minder mag eten en of het verstandig is te sporten tijdens de zwangerschap.

De vrouwelijke geslachtsorganen

In de dit artikel worden de vrouwelijke geslachtsorganen besproken. De vrouwelijke geslachtsorganen bestaan niet alleen uit uitwendige geslachtorganen maar ook uit inwendige geslachtsorganen.

De bevruchting (conceptie)

Hier zal het proces voorafgaand aan een bevruchting besproken worden. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de zaadcellen en de eicellen. De uiteindelijke bevruchting zal ook besproken worden.

Jongen of een meisje

Sommige mensen zijn erg benieuwd of hun baby een jongen of een meisje zal zijn. Maar wat bepaald nu precies het geslacht van een baby. In dit artikel zal dit besproken worden.

Ontwikkeling de eerste vier weken

Nadat ze eicel bevrucht is door de zaadcel, vindt er samensmelting plaats van de twee kernen. Als dit gebeurt is, begint de ontwikkeling van het nieuwe leven. In dit artikel worden de eerste vier weken hiervan beschreven.

Ontwikkeling de vierde tot de achtste week

Dit artikel gaat over de ontwikkeling van de bevruchte eicel in de vierde tot de achtste week. Wat gebeurt er precies in die periode met de eicel? Hoe ontwikkelt deze zich en wat wordt er al aangelegd?

Ontwikkeling de derde tot en met de negende maand

In de derde tot en met de negende maand van de ontwikkeling van het ebryo wordt er veel aangelegd en ontstaat er uiteindelijk een klein mensje. Deze periode van de ontwikkeling, wordt in dit artikel besproken.

De ontwikkeling van het circulatiestelsel

Bij de ontwikkeling van de mens, is de ontwikkeling van het circulatiestelsel erg belangrijk. Het circulatiestelsel is het systeem wat het lichaam van bloed voorziet. Het circulatiestelsel heeft verschillende functies. Enkele belangrijke functies zijn de toevoer van zuurstof naar het lichaam en de afvoer van afvalstoffen. Het circulatiesstelsel bestaat uit het hart, de arteriële stelsel en het veneuze stelsel. Dit artikel gaat over de ontwikkeling van het circulatiestelsel.

Huid, spijsverterings-, urineweg- en ademhalingsstelsel

Dit artikel gaat in op de ontwikkeling van specifieje stelsels van de mens. Het gaat over de ontwikkeling van het spijsverteringsstelsel, het urinewegstelsel, het ademhalingsstelsel en de huid.

Ontwikkeling baby eerste, tweede en derde trimester

In de serie artikelen ontwikkeling tijdens het eerste, tweede en derde trimester wordt beschreven hoe de ontwikkeling van de baby verloopt in het eerste, tweede en derde trimester van de zwangerschap.

Eten en sporten tijdens de zwangerschap

Zwanger zijn en de bevalling van een kindje zijn topsport. Het is daarom belangrijk om gezond te eten en goed te bewegen. Hoe fitter je bent, hoe beter je zwangerschap en de bevalling verlopen. Bepaalde voedingsmiddelen mag je niet eten en sommige in beperkte mate. Verder wordt alcohol drinken sterk ontraden.

Zwangerschap: de bevruchting (conceptie)

Bevruchting is een wonderlijk en ingewikkeld proces. Er vindt een samensmelting plaats van een zaadcel met een eicel. Deze samensmelting leidt tot de vorming van een zygote. De zygote zal zich verder…

Zwangerschap: het geslacht van je baby (jongetje of meisje)

Wanneer iemand in verwachting is, wil de een wel weten wat het geslacht zal zijn van het kindje, een ander zal het niet willen weten. Wat het geslacht is van de baby is genetisch bepaald. De kans om e…

Zwangerschap: ontwikkeling eerste vier weken

Nieuw leven begint met het versmelten van de kern van de zaadcel en de van de eicel met elkaar. Het normale aantal diploïde chromosomen van 46 is bereikt. De eicel is bevrucht, we spreken van zygote (…

Zwangerschap: vierde tot de achtste week

Nieuw leven begint met het versmelten van de celkern van de zaadcel en de van de eicel met elkaar. De eicel is bevrucht, we spreken van zygote. Het nieuwe leven is begonnen. Maar wat gebeurt er nu na…

Zwangerschap: derde tot en met de negende maand

Nieuw leven begint met het versmelten van de kern van de zaadcel en de van de eicel met elkaar. De eicel is bevrucht, we spreken van zygote. Het nieuwe leven is begonnen. Maar wat gebeurt er nu na de…

Zwangerschap: de ontwikkeling van het circulatiestelsel

Bij de ontwikkeling van de mens, is de ontwikkeling van het circulatiestelsel erg belangrijk. Het circulatiestelsel is het systeem wat het lichaam van bloed voorziet. Het circulatiestelsel heeft versc…

Zwangerschap: de ontwikkeling van stelsels

Bij de samensmelting van een zaadcel in een eicel onstaat nieuw leven. Dit nieuwe leven zal zich gaan ontwikkelen tot een mens. Dit artikel gaat in op de ontwikkeling van specifieke stelsels van de me…

Voortplanting; de bevalling, geboorte

De bevalling kan zich aandienen door het verliezen van vruchtwater, weeën, of verliezen van wat slijm (slijmprop). De weeën die ontstaan volgen elkaar steeds sneller op en worden steeds krachtiger en…

Voortplanting; de conceptie (bevruchting)

Voortplanting start met de bevruchting. Zowel de vrouw als de man vormen gameten (voortplantingscellen). De vrouw vormt in de oögenese oöcyten (eicellen). De man vormt in de spermatogenese spermatozoë…

Voortplanting; eerste trimester van de zwangerschap

Zwangerschap (ook wel gestatie en graviditeit genoemd) vindt plaats nadat een oöcyt (eicel) is bevrucht door een spermatozo (zaadcel). In de bevruchting ontstaan uit de gameten oöcyt en spermatozo een…

Voortplanting; embryogenese (ontwikkeling van de baby)

De zwangerschap (ook wel gestatie of graviditeit genoemd) begint zodra de oöcyt (eicel) is bevrucht door een spermatozo (zaadcel). De gameten oöcyt en spermatozo zijn haploïde cellen met ieder 23 chro…

Voortplantingsstelsel; de menstruatiecyclus (vorming eicel)

Voor de geboorte maken de ovaria (eierstokken) van het embryo al oöcyten (eicellen). Tussen het begin van de puberteit en de menopauze vindt de verdere rijping plaats van de oöcyten waarbij uiteindeli…

Voortplantingsstelsel; hormonen en voortplanting

De voortplantingshormonen gonadotrofine Releasing Hormone (GnRH), follikel stimulerend hormoon (FSH), luteïniserend hormoon (LH), androgenen (met name testosteron), oestrogenen, progesteron en inhibin…

Voortplantingsstelsel; overzicht voortplantingsstelsels

Het voortplantingsstelsel van de mens is niet nodig voor de overleving van het individu. Het voortplantingsstelsel van de mens is wel nodig voor overleving van de soort. Het voortplantingsstelsel van…

Voortplantingsstelsel; spermatogenese en ejaculatie

De vorming van rijpe zaadcellen (spermatozoën) vindt plaats in de testes (teelballen). Sperma bestaat echter maar voor een klein deel (1-3%) uit spermatozoën. Het grootste deel van het sperma bestaat…

Wat niet, minder of juist meer eten tijdens de zwangerschap?

De zwangerschap is een vreugdevolle periode. Gezond eten is altijd belangrijk en goed zoor de zwangere vrouw, maar tijdens de zwangerschap extra belangrijk. Er bestaat echter veel onduidelijkheid over…

Zwangerschap en sporten

Ongeveer 40% van de vrouwen die zwanger zijn, zeggen te sporten. De helft van deze sportende vrouwen zegt tot zes maanden in de zwangerschap te sporten. Aërobe inspanning is de meest populaire vorm va…
Gepubliceerd door Wieschrijft op 05-02-2008, laatst gewijzigd op 14-02-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!