Wieschrijft » Specials » Kinderpsychiatrie
Anatomie en fysiologie, bouw en werking van het lichaam

Psychiatrische problemen bij kinderen

Ook kinderen kunnen te leiden hebben onder psychiatrische aandoeningen. Binnen deze special wordt onder andere aandacht besteed aan het vaststellen van het probleem, algemene behandelstappen, ontwikkeling in het eerste levensjaar, slaapstoornissen bij kinderen en plasproblemen.

Vaststellen van het probleem

Het vaststellen van een psychiatrisch probleem vergt vaak een andere aanpak dan die bij de volwassenenpsychiatrie. Het kind staat onder allerlei invloeden van buitenaf die mede bepalen wat het probleem is en daardoor erg belangrijk zijn.

Algemene stappen behandeling

De behandeling van de verschillende kinderpsychiatrische aandoeningen vertoont vaak veel overeenkomsten. De behandeling hoeft meestal niet heel complex te zijn. Er zijn bepaalde algemene stappen die je neemt die bijna bij elke behandeling noodzakelijk zijn.

De ontwikkeling in het eerste levensjaar

In het eerste levensjaar maakt het kind een snelle intellectuele en motorische ontwikkeling door. In een korte tijd leert het kind veel. Belangrijke onderwerpen waarvan in het eerste levensjaar de basis wordt gelegd zijn;
  • Het zien van tijdsverbanden
  • Veel voorkomende voorwerpen
  • De relatie tussen oorzaak en effect

Slaapstoornissen bij kinderen

Zowel bij de volwassenenpsychiatrie als bij de kinderpsychiatrie, komen veel verschillende aandoeningen voor. De soort aandoening is bij kinderen vaak anders dan bij volwassenen. Bij kinderen komen slaapstoornissen, zoals nachtmerries en slaapwandelen, redelijk veel voor terwijl je deze problemen bij volwassenen eigenlijk bijna niet ziet. Bij volwassen zie je weer veel vaker het probleem slapeloosheid. Dit artikel gaat in op de verschillende slaapstoornissen bij kinderen.

Urine-incontinentie bij kinderen

Een veel voorkomend probleem bij kinderen is urine-incontinentie op een leeftijd waarop kinderen normaal al continent zijn. Dit kan zich uitten in bedplassen maar ook in het overdag urine-incontinent zijn. Kinderen kunnen naast het incontinent zijn voor urine, ook incontinent zijn voor faeces (ontlasting). Incontinentie bij kinderen op een leeftijd waarop normaal al continentie is bereikt, kan voor vele problemen zorgen. Dit artikel gaat verder in op incontinentie bij kinderen.

Kinderpsychiatrie: vaststellen van het probleem

Naast volwassenen, kunnen ook kinderen te leiden hebben onder psychiatrische aandoeningen. Voorbeelden van psychiatrische aandoeningen die veel bij kinderen voorkomen zijn autisme, ADHD, PDD-NOS, slaa…

Kinderpsychiatrie: Algemene behandelingsmethoden

Naast volwassenen, kunnen ook kinderen te leiden hebben onder psychiatrische aandoeningen. Voorbeelden van psychiatrische aandoeningen die veel bij kinderen voorkomen zijn autisme, ADHD, PDD-NOS, slaa…

Kinderpsychiatrie: urine- en faeces incontinentie

Een veel voorkomend probleem bij kinderen is urine-incontinentie op een leeftijd waarop kinderen normaal al continent zijn. Dit kan zich uitten in bedplassen maar ook in het overdag urine-incontinent…

Kinderpsychiatrie: ADHD oorzaak, symptomen en behandeling

Van ADHD heeft bijna iedereen wel eens gehoord. De afkorting ADHD staat echter voor de Engelse woorden Attention Deficit-Hyperactivity Disorder. Dit wil zeggen dat het een aandoening is waarbij de aan…

Kinderpsychiatrie: antisociale gedragsstoornis

Een stoornis die veel wordt gezien bij oudere kinderen en adolescenten is de antisociale gedragsstoornis. In het Engels wordt deze stoornis Conduct Disorder genoemd, wat weer afgekort kan worden tot C…

Kinderpsychiatrie: Emotionele stoornissen

Niet alleen volwassenen maar ook kinderen, kunnen psychiatrische aandoeningen hebben. Bij kinderen zijn de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen anders dan de meest voorkomende aandoeningen bi…

Kinderpsychiatrie: herhaaldelijke afwezigheid school

Gedragsproblemen komen relatief veel voor bij oudere kinderen en adolescenten. Een van die gedragsproblemen is herhaaldelijke afwezigheid van school. Bijna ieder kind is wel eens een keer afwezig gewe…

Kinderpsychiatrie: normale ontwikkeling van een kind

Naast volwassenen, kunnen ook kinderen te leiden hebben onder psychiatrische aandoeningen. Voorbeelden van psychiatrische aandoeningen die veel bij kinderen voorkomen zijn autisme, ADHD, PDD-NOS, slaa…

Kinderpsychiatrie: problemen nog niet schoolgaande kinderen

Naast volwassenen, kunnen ook kinderen te leiden hebben onder psychiatrische aandoeningen. Voorbeelden van psychiatrische aandoeningen die veel bij kinderen voorkomen zijn autisme, ADHD, PDD-NOS, slaa…

Kinderpsychiatrie: Slaapstoornissen bij kinderen

Zowel bij de volwassenenpsychiatrie als bij de kinderpsychiatrie, komen veel verschillende aandoeningen voor. De soort aandoening is bij kinderen vaak anders dan bij volwassenen. Bij kinderen komen sl…

Kinderpsychiatrie: specifieke ontwikkelingsstoornissen

Er zijn twee groepen ontwikkelingsstoornissen. Je hebt de specifieke ontwikkelingsstoornissen waarbij er een stoornis bestaat van 1 functie. De andere groep bestaat uit de pervasieve ontwikkelingstoor…

Wat is dyscalculie?

In onze moderne samenleving komen overal getallen en cijfers voor; met klok kijken, vertrektijden van de trein, groente en fruit afwegen in de supermarkt etc. Bij de meeste mensen gaat dit vanzelf. Ee…
Gepubliceerd door Wieschrijft op 20-08-2011, laatst gewijzigd op 14-02-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!