Wieschrijft » Specials » Zenuwstelsel
Anatomie en fysiologie, bouw en werking van het lichaam

Werking van het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel bestaat uit de grote en kleine hersenen, hersenstam, ruggenmerg met zijn zenuwen en de receptoren. In deze special wordt uitgelegd wat de werking is van het zenuwstelsel. Verder wordt aangegeven welke zintuigen het lichaam heeft en hoe we zien, horen, proeven, voelen, maar ook pijn en temperatuur voelen. Ook worden diverse neurologische aandoeningen beschreven. Astrocyten en neuronen zijn cellen van het zenuwstelsel. Parkinson is een ziekte van het zenuwstelsel.

Organisatie van het zenuwstelsel

Voordat begrepen kan worden hoe het zenuwstelsel werkt, moet eerst een beeld gevormd worden hoe het zenuwstelsel is georganiseerd. De organisatie van het zenuwstelsel wordt uitgelegd in het artikel: "organisatie van het zenuwstelsel". Vervolgens wordt in het artikel: "Somatisch gevoel" beschreven hoe de fysiologie van sensoriek (het voelen) in elkaar steekt. In dit artikel wordt beschreven hoe men tast, pijn, temperatuur waarneemt. In het artikel: "sensorische receptoren" wordt uitgelegd hoe de kleinste functionele eenheid van het zenuwstelsel werkt.

Zien en horen; hoe kun je zien en horen?

In de artikelen die handelen over het oog en oor wordt uitgelegd hoe het zien en horen tot stand komt. Eerst wordt de algemene anatomie van het oog beschreven. Vervolgens komt de algemene werking van het oog en oor aan bod en wordt uitgelegd hoe kleuren worden waargenomen; waarom men in het donker alleen zwart-wit ziet; wat kleurenblindheid is en wat er gebeurd bij een vitamine A-tekort. Ook wordt beschreven hoe men hoort.

Hoe voel je en hoe voel je pijn?

Het lichaam heeft verschillende receptoren die ervoor zorgen dat we fijn gevoel hebben, maar ook grove tast. Ook komen in deze special artikelen aan bod die uitleg geven hoe je pijn waarneemt. Er wordt uitleg gegeven welke receptoren, zenuwcellen en zenuwbanen betrokken zijn bij het voelen van pijn. Fijn gevoel, grove tast, pijn en temperatuur worden geleid via verschillende zenuwbanen.

Hoe proef en ruik je?

In deze special komen ook artikelen aan bod die beschrijven hoe de smaakzin en ruikzin (ruiken) aan bod komen. Ruiken en proeven bepalen sterk hoe je smaakzin tot stand komt.

Aandoeningen van het zenuwstelsel

In deze artikelen worden diverse aandoeningen van het zenuwstelsel beschreven. In de artikelen wordt getracht een antwoord te geven op de vragen: "Wat is een hernia?", "Wat is myasthenia gravis?" "Wat is een beroerte?"etc. Ook komt aan bod wat de ziekte van Parkinson is. De symptomen, ziekteverloop en behandeling van de ziekte van Parkinson komt aan bod. Ook andere ziekten van het zenuwstelsel zullen aan bod komen.

Het zien, refractief vermogen; bijziendheid en verziendheid

Het normale zien wordt emmetropie genoemd. Bijziendheid (myopie) en verziendheid (hypermetropie) zijn afwijkingen van het zien. Bij bijziendheid is men wel in staat om dichtbij scherp te zien, maar va…

Het zien; verwerking van impulsen van lichtgevoelige cellen

Lichtstralen vallen uiteindelijk op de lichtgevoelige cellen van het netvlies (retina). Deze lichtgevoelige cellen genereren impulsen die via de nervus opticus (NII; oogzenuw) naar zowel het mesenceph…

Retinopathie oorzaken, symptomen en behandeling

Het netvlies in het oog wordt de retina genoemd. De retina heeft receptoren die licht registreren. De receptoren in het netvlies zijn kegeltjes en staafjes. De kegeltjes registreren kleur en maken het…

RSI/CANS, oorzaken, symptomen en behandeling

RSI is de afkorting voor Repetitive Strain Injury en CANS staat voor Complaints of Arm Neck and Shoulder. Vroeger werd RSI ook wel een muisarm genoemd. Mensen die veel beeldschermwerk (achter de compu…

Zenuwstelsel: pijn, hoofdpijn en temperatuurszin

Pijn is bedoeld om het lichaam te beschermen tegen (verdere) weefselschade. Snelle pijn wordt binnen 0,1 seconde gevoeld nadat de pijnstimulus is opgewekt. Langzame pijn wordt na ongeveer 1 seconde ge…

Zenuwstelsel: sensorische receptoren

Er bestaan vijf typen sensorische receptoren. Mechanoreceptoren merken vervorming van de receptor of weefsel op. Thermoreceptoren merken veranderingen in de temperatuur op. Nocireceptoren merken weefs…

Zenuwstelsel: somatisch gevoel: algemene organisatie

Het somatische gevoel kan verdeeld worden in drie grote groepen: mechanoreceptie (tastwaarneming en waarneming van het lichaam in de ruimte), thermoreceptie (temperatuurwaarneming) en nociceptie (pijn…

Zenuwstelsel; achterstrengen

Net als de tractus spinothalamicus zorgen de achterstrengen voor de bewuste sensoriek. Waar de tractus spinothalamicus echter de waarneming van grove tast, temperatuurszin en pijn verzorgt (vitale sen…

Zenuwstelsel; actiepotentialen en impulsgeleiding

In exciteerbare cellen kunnen actiepotentialen voorkomen. Exciteerbare cellen zijn neuronen, spiercellen (skeletspieren, hartspier en gladde spieren) en kliercellen. Communicatie tussen neuronen en ve…

Zenuwstelsel; bouw en functie van neuronen

De mens heeft meer dan 100 miljard neuronen (zenuwcellen). Elk neuron kan wel meer dan tienduizend contacten (synapsen) hebben met andere neuronen. Sensorische neuronen vergaren informatie en sturen d…

Zenuwstelsel; craniale zenuwen (hersenzenuwen)

De twaalf craniale zenuwen, of hersenzenuwen ontspringen direct paarsgewijs uit het brein en hersenstam. De eerste twee hersenzenuwen ontspringen direct uit het brein en de overige tien hersenzenuwen…

Zenuwstelsel; grote hersenen (cerebrum) en hersenkwabben

De grote hersenen (cerebrum) bestaan uit twee hemisferen. Elke hemisfeer bestaat uit vier kwabben. De vier hersenkwabben zijn de frontale kwab, temporale kwab, pariëtale kwab, occipitale kwab. De fiss…

Zenuwstelsel; het autonome zenuwstelsel

Het autonome zenuwstelsel zorgt voor de onbewuste regulering van de interne organen en hormoonklieren. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit het parasympatisch, (ortho)sympatische en enterische zenuws…

Zenuwstelsel; het centrale zenuwstelsel (CZS)

Het centrale zenuwstelsel (CZS) is dat deel van het zenuwstelsel wat binnen de schedel en de wervelkolom ligt. Het CZS bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. De structuren van het CZS zijn zeer st…

Zenuwstelsel; het ontstaan van reflexen

Een reflex is de eenvoudigste integratie van het sensorische (afferente) en motorische (efferente) zenuwstelsel. Een reflex is de onbewuste spiercontractie, of reactie van een klier op een prikkel. Bi…

Zenuwstelsel; indelingen van het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel kan op verschillende manieren ingedeeld worden. Het deel van het zenuwstelsel wat binnen de schedel en wervelkolom ligt, wordt het centrale zenuwstelsel (CZS) genoemd. Het deel van he…

Zenuwstelsel; leren en geheugen

Mensen leren nieuwe kennis en vaardigheden door sterke neurale netwerken te vormen. Leren kan beschouwd worden als het vormen van een geheugen voor bepaalde kennis en vaardigheden. Er zijn twee versch…

Zenuwstelsel; neuronen en neurotransmitters

Neurotransmitters worden geproduceerd door neuronen. Er zijn op basis van de grootte van neurotransmitters twee groepen neurotransmitters; de kleinmoleculaire neurotransmitters en de neuropeptiden. Ne…

Zenuwstelsel; overzicht van het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel speelt een belangrijke rol in het handhaven van de homeostase van het lichaam. Het zenuwstelsel ontvangt informatie zowel van buiten en binnen het lichaam. Vervolgens verwerkt het zen…

Zenuwstelsel; piramidebaan

De piramidebaan bestaat uit de tractus corticospinalis en corticobulbaris. De axonen van de piramidebaan ontspringen van neuronen van de cerebrale cortex. De meeste axonen van de piramidebaan kruisen.…

Zenuwstelsel; tractus spinoreticularis

De tractus spinoreticularis is de oudste somatosensorische tractus. Beloop van de tractus spinoreticularis lijkt voor een deel op het beloop van de tractus spinothalamicus. Een deel van de zenuwvezels…

Zenuwstelsel; tractus spinothalamicus

De tractus spinothalamicus is verantwoordelijk voor het versturen van sensibele impulsen die informatie dragen over grove tast en druk, pijn en temperatuurszin. De tractus spinothalamicus verzendt dez…

Zintuigen: het oog; hoe werkt het oog?

Licht gaat met een lagere snelheid door een transparant object dan door lucht. De refractieve index van een transparante stof is de ratio tussen de snelheid in lucht en van de betreffende stof. De ric…

Zintuigen: het oog; neurale functie van de retina

De retina bestaat uit 10 verschillende lagen. Hieronder staan de verschillende lagen (buitenste laag staat bovenaan). (1) Pigmentlaag, (2) Laag van staafjes en kegeltjes, (3) Buitenste membraan, (4) B…

Zintuigen; de pijnreceptoren

Pijnreceptoren worden nociceptoren genoemd. Nociceptoren zijn sensorische neuronen die gevoelig zijn voor bepaalde prikkels (stimuli) en op basis van deze stimuli impulsen naar de hersenschors leiden…

Zintuigen; de verschillende zintuigen

Met de zintuigen wordt informatie vergaard over de omgeving om ons heen (externe milieu), maar ook informatie in het lichaam (interne milieu). Deze informatie wordt via afferente zenuwen geleid naar h…

Zintuigen; ruiken

Grofweg zijn er 100 geuren, met onderling vele combinaties van geuren. Deze 100 geuren zijn weer verder onder te verdelen in zeven basisgeuren. Geuren bestaan uit moleculen die kunnen binden aan recep…

Zintuigen; smaakzin en waarnemen van smaken

Er bestaan zes primaire basissmaken. Deze primaire basissmaken zijn zoet, zout, zuur, bitter, vet en umami. De meeste smaakreceptoren zitten op de tong, maar er zitten ook smaakreceptoren achter in de…

Zintuigen; tastreceptoren

Om informatie te verkrijgen over (zowel de interne, als externe) omgeving heeft het lichaam onder andere tastreceptoren. Deze tastreceptoren worden ook wel mechanoreceptoren genoemd. Er zijn vier spec…
Gepubliceerd door Wieschrijft op 17-05-2008, laatst gewijzigd op 14-02-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!