Wieschrijft » Specials » Urinewegstelsel
Anatomie en fysiologie, bouw en werking van het lichaam

Bouw en werking van het urinewegstelsel

Het urinewegstelsel bestaat uit de nieren (renes), nierbekken, urineleiders (ureters), blaas (vesica urinae) en plasbuis (urethra). Het urinewegstelsel is een belangrijk orgaanstelsel wat de homeostase van het lichaam binnen nauwe grenzen houdt. Het urinewegstelsel reguleert de vochtbalans en bloeddruk, zoutbalans, zuur-basenbalans, de uitscheiding van afvalstoffen en de productie van erytropoëtine (EPO). De urinelozing (het plassen, mictie) is een complex proces waarin er een nauwe samenwerking is van zenuwstelsel en spieren.

Vorming en lozing van urine

Het urinewegstelsel vormt dagelijks 1,5L urine. Er wordt dagelijks wel 180L voorurine gevormd. Uit deze voorurine reabsorberen de nieren en specifiek de nefronen water en voor het lichaam nuttige stoffen. De urinevorming is een complex proces. Ook de urinelozing is een complex proces waarin zenuwstelsel en spieren goed moeten samenwerken. Voor deze samenwerking is rijping van deze systemen nodig. Deze rijping treedt op bij kinderen tussen de anderhalf en tweeenhalf jaar. Kinderen worden dan zindelijk.

Het urinewegstelsel bewaakt de homeostase van het lichaam

Het urinewegstelsel bewaakt de homeostase van het lichaam. De nieren en nog specifieker de nefronen reguleren de vochtbalans en bloeddruk, zoutbalans, zuur-basenbalans, de uitscheiding van afvalstoffen en de productie van erytropoëtine (EPO).

Regulatie van de vochtbalans en bloeddruk

Het lichaam bestaat voor een groot deel uit water. Wanneer er teveel water het lichaam verlaat (negatieve vochtbalans), kan het lichaam niet meer goed functioneren. Belangrijke celprocessen vinden namelijk plaats in een waterig milieu. Ook wanneer de bloeddruk te veel daalt, kan het bloed niet goed de weefsels en cellen bereiken. De nieren reguleren zeer krachtig de vochtbalans en bloeddruk.

Regulatie van de zoutbalans

Grote schommelingen van de zoutbalans zijn zeer gevaarlijk voor het lichaam. Bij grote schommelingen van de zoutbalans functioneren zenuwcellen (bijvoorbeeld van de hersenen) en de spieren (bijvoorbeeld de hartspier) niet goed meer.

Regulatie van de zuur-basenbalans

In een zuur milieu ondervinden de celmembranen structurele schade, veranderen eiwitten en verlopen celprocessen niet goed meer. Ook in een basisch milieu kan het lichaam niet goed functioneren. Verzuring van het lichaam wordt acidose genoemd. Het basisch worden van het lichaam wordt alkalose genoemd.

Uitscheiding van afvalstoffen

De nieren zijn zeer goed in staat tot de uitscheding van ureum, ammonium, creatinine en giffen.

Productie van EPO

Wanneer de zuurstofspanning van het bloed te laag wordt maakt het juxtaglomerulair apparaat (JGA) van het nefron EPO aan. EPO stimuleert het rode beenmerg tot productie van rode bloedcellen. Rode bloedcellen zijn verantwoordelijk voor het zuurstoftransport van het lichaam.

Hormonen van de nieren; renine, calcitriol en erytropoëtine

Niet alleen de bijnieren maken hormonen (adrenaline, noradrenaline en cortisol). Ook de bijnieren maken hormonen. De hormonen die de nieren maken zijn renine, calcitriol en erytropoëtine, ook wel EPO…

Weefsels: de organen van de buik

Je zult je misschien af en toe afvragen welke organen zich nu precies in de buikholte bevinden en waar ze zich dan in de buikholte bevinden. Dit artikel gaat over de verschillende organen die zich in…

Urinewegstelsel; anatomie en fysiologie van het nefron

De nieren zorgen voor de uitscheiding van afvalstoffen, handhaven de vocht- en ionenbalans, het zuur-basenevenwicht, vorming van erytropoëtine (EPO) en reguleren de bloeddruk. De functionele eenheden…

Urinewegstelsel; regulatie van de vochtbalans

Het lichaam bestaat voor een groot deel uit water. Water is een belangrijk transportmedium in het lichaam. Water transporteert voedingsstoffen, afvalstoffen en warmte. Een goede vochtbalans is dus erg…

Urinewegstelsel; plassen, urineren, mictie

De nefronen zijn de functionele eenheden van de nieren die verantwoordelijk zijn voor de urinevorming. De gevormde urine wordt verzameld in het nierbekken en vervolgens via de urineleider (ureters) na…

Urinewegstelsel; uitscheiding van afvalstoffen

De nieren zijn belangrijk in de uitscheiding van afvalstoffen. Wanneer de nieren niet goed functioneren vergiftigt het lichaam zichzelf. Uruem, creatinine, ammonium en gifstoffen zijn belangrijke afva…

Urinewegstelsel; anatomie van het urinewegstelsel

Het urinewegstelsel bestaat uit de nieren (renes), urineleiders (ureters), blaas (vesica urinae) en plasbuis (urethra). De nieren en meer specifiek de nefronen zijn de functionele eenheden van het uri…

Urinewegstelsel; overzicht van het urinewegstelsel

Het urinewegstelsel bestaat uit de beide nieren, urineleiders, de urineblaas en de plasbuis. Het urinewegstelsel speelt een belangrijke rol in het handhaven van de homeostase van het lichaam. De niere…

Urinewegstelsel: vorming van erytropoëtine (EPO)

Bijna alle cellen van het lichaam hebben zuurstof nodig. De cellen voeren namelijk belangrijke processen uit die het leven mogelijk maken. Voor deze processen is energie (ATP) nodig. 95% van deze beno…

Wat is aandrangincontinentie (urge-incontinentie)?

Aandrangincontinentie wordt ook wel urge-incontinentie genoemd. De plotse aandrang om te plassen is niet te onderdrukken en er treedt ongewild urineverlies op. Aandrangincontinentie komt met name bij…

Urinewegstelsel; regulatie van het zuur-basenevenwicht

De zuurgraad (pH) van het lichaam en dus ook het bloed moet binnen nauwe grenzen gehouden worden. Normaal ligt de pH van het lichaam tussen 7,35 en 7,45. Wanneer de pH hoger wordt dan 7,45, dan wordt…

Urinewegstelsel; regulatie van de bloeddruk op lange termijn

Het lichaam heeft enkele zeer krachtige systemen die op korte termijn de bloeddruk kunnen beïnvloeden. Deze systemen hebben echter een korte werkingsduur. De nieren daarentegen beïnvloeden de bloeddru…
Gepubliceerd door Wieschrijft op 13-04-2014, laatst gewijzigd op 14-02-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!