Wieschrijft » Specials » Histologie en weefsels
Anatomie en fysiologie, bouw en werking van het lichaam

De verschillende weefsels van het lichaam

Het lichaam is opgebouwd uit meerdere cellen. Omdat niet iedere cel van het lichaam alle functies kan uitvoeren, differentiëren en specialiseren cellen zich in bepaalde functies. Een groep cellen die vergelijkbare functies uitvoert, wordt een weefsel genoemd. Er zijn grofweg vier verschillende soorten weefsels; epitheelweefsel, bindweefsel, spierweefsel en zenuwweefsel. Histologie is de wetenschap die weefsels bestudeert. Histologie is een deelgebied van de anatomie.

Epitheelweefsel

Epitheelweefsel wordt ook wel dekweefsel genoemd. Dekweefsel bedekt, zoals de naam al aangeeft andere weefsels. Er zijn verschillende soorten epitheelweefsel. Men vindt epitheelweefsel aan de buitenzijde van het lichaam, bijvoorbeeld de huid, maar ook aan de binnenzijde van het lichaam. Klieren zijn een speciale vorm van epitheelweefsel.

Bindweefesel

Bindweefsel heeft de grootste verscheidenheid in subtypen. Bindweefsel komt voor in de huid, maar ook de beenderen en gewrichten van het skelet. Zelfs het bloed wordt gerekend tot bindweefsel. Fibroblasten, chondroblasten, chondrocyten, osteoblasten en osteocyten zijn onder andere cellen van het bindweefsel.

Spierweefsel

Spierweefsel maakt samen met het skelet beweging mogelijk. Er zijn verschillende soorten spierweefsel. We kunnen het skeletspierweefsel (dwarsgestreept spierweefsel), glad spierweefsel en hartspierweefsel onderscheiden.

Zenuwweefsel

Zenuwweefsel maakt het genereren, geleiden en ontvangen van elektrische signalen (actiepotentialen) mogelijk. Ook maakt het zenuwweefsel neurotransmitters aan. Neurotransmitters zijn een andere manier van communicatie tussen neuronen en doelcellen. Zenuwweefsel bestaat uit neuronen (zenuwcellen) en gliacellen.

Weefsels; bouw en functie verschillende soorten spierweefsel

Er bestaan drie soorten spierweefsel. De drie soorten spierweefsel zijn dwarsgestreept (ook wel skeletspierweefsel genoemd), glad spierweefsel en hartspierweefsel. Spierweefsel is in staat om samen te…

Weefsels; een overzicht van de verschillende weefsels

Het lichaam bestaat uit cellen. Cellen met een vergelijkbare bouw en functie worden een weefsel genoemd. In de histologie wordt de bouw en functie van weefsels bestudeerd. De bouw (structuur) van een…

Weefsels: de organen van de buik

Je zult je misschien af en toe afvragen welke organen zich nu precies in de buikholte bevinden en waar ze zich dan in de buikholte bevinden. Dit artikel gaat over de verschillende organen die zich in…

Weefsels: kenmerken van epitheelweefsel

Epitheelweefsels heeft vele karakteristieken die het weefsels onderscheiden van andere weefsels. Alle weefsels hebben een apicaal oppervlakte. Dit is het oppervlakte wat zich bevindt aan de buitenkant…

Weefsels: typen bindweefsel

Alle typen bindweefsel bestaan uit cellen die omgeven worden door de extracellulaire matrix. Het volwassen bindweefsel wordt gemaakt door cellen die hun oorsprong kennen in het embryonale mesenchymwee…

Weefsels; bouw en functie van bindweefsel

Bindweefsel is een van de vier weefseltypen. Naast bindweefsel bestaan er ook nog de weefsels epitheelweefsel, spierweefsel en zenuwweefsel. Alle weefsels bestaan uit cellen en matrix die in een versc…

Weefsels; bouw en functie zenuwweefsel

Het zenuwweefsel bestaat grofweg uit twee soorten cellen; de neuronen (zenuwcellen) en de gliacellen. De functies van de neuronen zijn het genereren, overdragen en verwerken van elektrische signalen,…

Weefsels: kenmerken van bindweefsel

Bindweefsel wordt overal in het lichaam gevonden. Bindweefsel is het weefsel wat het meeste voorkomt in het lichaam. Bindweefsel wordt in vier verschillende typen ingedeeld. De vier typen zijn: algeme…

Weefsels; bouw en functie epitheelweefsel

Epitheelweefsel is een van de vier weefseltypen. Naast epitheelweefsel bestaan er ook nog de weefsels bindweefsel, spierweefsel en zenuwweefsel. Alle weefsels bestaan uit cellen en matrix die in een v…

Weefsels: stappen van weefselherstel

Het lichaam kent vele manieren om zich te beschermen tegen ziekte en verwonding. Intacte barrières, zoals de huid, de slijmvliezen, de cilia en het maagzuur zijn voorbeelden van beschermmechanismen va…

Weefsels: zenuw- en spierweefsel

Er zijn vier typen weefsels te onderscheiden. Deze vier typen weefsels zijn epitheelweefsel, bindweefsel, zenuwweefsel en spierweefsel. De huid is een voorbeeld van epitheelweefsel, maar ook de intern…

Weefsels: het klierepitheelweefsel

Een klier bestaat uit 1 of meer cellen die een bepaald product maken en secerneren. Het product wat het secreet wordt genoemd, is een waterige vloeistof die vaak eiwitten bevat. Sommige klieren produc…

Spieren, de motoren van het lichaam

De spieren zijn de motoren van het lichaam. De hartspier pompt bloed met zuurstof en voedingsstoffen naar de weefsels. De skeletspieren kunnen samentrekken waardoor we ons kunnen voortbewegen en voorw…

Weefsels: soorten simpel epitheelweefsel

Er zijn vier typen weefsels; spierweefsel, zenuwweefsel, bindweefsel en epitheelweefsel. Er bestaan verschillende soorten epitheelweefsel. Van het simpel epitheelweefsel bestaan ook weer verschillende…

Weefsels: een kort overzicht

Amoeben en andere eencellige organismen zijn individualisten. Elke cel zoekt en verwerkt zijn voedsel, scheidt afvalstoffen uit en voert alle taken uit die nodig zijn om te overleven. In het meercelli…
Gepubliceerd door Wieschrijft op 28-05-2014, laatst gewijzigd op 14-02-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!