Wieschrijft » Specials » Cellen en weefsels
Anatomie en fysiologie, bouw en werking van het lichaam

Cellen en weefsels van het lichaam

Het hele lichaam bestaat uit cellen. Een verzameling van cellen met dezelfde functies vormen een weefsel en uiteindelijk een orgaan. In deze special kan men de functies van cellen bestuderen. Er bestaan vier weefsels; epitheelweefsel, spierweefsel, zenuwweefsel en bindweefsel.

Dierlijke cel

In het artikel de dierlijke cel staat beschreven wat de algemene functies van de cel zijn en welke organellen men in een dierlijke cel kan vinden.

Energiegebruik en metabolisme en genetische controle van eiwitsynthese

Elke cel heeft energie nodig om te kunnen functioneren. Deze energie produceert de cel vaak zelf. Energie is bijvoorbeeld nodig om eiwitten te maken. Eiwitten zijn de bouwstenen van de cel en zijn zeer belangrijk in het uitvoeren van celfuncties.

Mitose van cellen

Wanneer cellen groeien en op een gegeven moment te groot zijn, gaan cellen delen. In dit artikel staat beschreven hoe dat proces in zijn werk gaat.

In deze special zijn ook artikelen te vinden die de verschillende celtypen beschrijven. Ook is beschreven welke organen men in de buikholte kan vinden. Tevens is beschreven wat karakteristieken van weefsels zijn en worden kort de eigenschappen van epitheelweefsel beschreven.

Enkele termen die beschreven worden in de toegevoegde artikelen

 • Cel
 • Cytoplasma
 • Mitochondrie
 • Celkern
 • Nucleus
 • Lysozym
 • Golgi-apparaat
 • Endoplasmatisch Reticulum
 • ATP
 • ADP
 • Eiwitsynthese
 • DNA
 • mRNA
 • tRNA
 • Ribosoom
 • Celdeling
 • Mitose
 • Anafase
 • Profase
 • Metafase
 • Telofase
 • Metabolisme
 • Glycolyse
 • Citroenzuurcyclus
 • Epitheelweefsel
 • Simpel epitheelweefsel
 • Gestratificeerd epitheelweefsel
 • Pseudogestratificeerd epitheelweefsel
 • Bindweefsel
 • Proteoglycanen
 • GAG
 • Klieren
 • Endocrien
 • Exocrien
 • Erythrocyt
 • Neuron

Aandoeningen: longcarcinoom (longkanker)

Klachten die passen bij een longcarcinoom (longkanker) zijn vaak klachten die in bij iedereen wel eens voorkomen. Het zijn vaak alledaagse klachten. Hierbij kun je denken aan hoesten, het opgeven van…

Bouw en onderdelen (organellen) van de cel

Het menselijk lichaam bevat onvoorstelbaar veel cellen. Het menselijk lichaam kan wel uit 100 biljoen bestaan! Elke groep cellen in het lichaam heeft een bepaalde functie. Een cel heeft een aantal org…

Celkern: celdeling (mitose en meiose) en eiwitsynthese

Een mens heeft meer dan 50 miljard cellen. In veel van deze cellen ligt het erfelijk materiaal opgeslagen in de vorm van DNA. Dit DNA ligt op de chromosomen. Een mens heeft 23 chromosomenparen. De cel…

Cellen en celbiologie; bouw en functie celkern (nucleus)

In de meeste cellen ligt een celkern. De celkern bestaat uit een dubbele kernmembraan die de kernenvelop wordt genoemd. De celkern is het besturingssysteem van de cel. Op basis van instructies die de…

Cellen en celbiologie; celcycluscontrole, celdood (apoptose)

De celcyclus bestaat uit de interfase, de M-fase en geprogrammeerde celdood. Het eindpunt van de celcyclus is het ontstaan van twee dochtercellen uit een moedercel. Een centraal controlesysteem in de…

Cellen en celbiologie; celdeling, mitose en meiose

Celdeling is zeer belangrijk voor het lichaam. Door celdeling worden weefsels vernieuwd en worden voortplantingscellen gevormd. Sommige weefsels worden blootgesteld aan invloeden die ervoor zorgen dat…

Cellen en celbiologie; celmembraan, plasmamembraan

De celmembraan is ongeveer 5nm (nanometer) dik. De celmembraan bestaat onder andere uit een dubbele fosfolipidenlaag. In de dubbele fosfolipidenlaag liggen glycoproteïnen en glycolipiden, actine en sp…

Cellen en celbiologie; DNA bouw, functies en replicatie

Het DNA (DesoxyriboNucleic Acid) is de basis voor het leven. Op basis van het DNA maakt de cel eiwitten. Eiwitten zorgen er voor dat de cel kan functioneren. Verder ligt in het DNA opgeslagen hoe de c…

Cellen en celbiologie; maken van eiwitten (eiwitsynthese)

Op basis van het DNA wat in de celkern ligt opgeslagen, kunnen eiwitten gemaakt worden en worden de erfelijke eigenschappen tot uiting gebracht. De eiwitten die de cel maakt, bepalen de structuur en f…

Cellen en celbiologie; mitochondriën en energieproductie

Adenosinetrifosfaat (ATP) is de universele pasmunt van energie. De cel heeft ATP nodig om vele biochemische reacties voor cruciale celprocessen en dus leven mogelijk te maken. Het grootste deel van de…

Cellen en celbiologie; opbouw van een cel

De cellen zijn de kleinste functionele eenheden van het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam bestaat uit 100 biljoen cellen. Cellen ontstaan door deling. Deze delingen kunnen meiotische, of mitoti…

Cellen en celbiologie; RNA bouw en functie

In de celkern ligt het erfelijke materiaal als DNA op de chromosomen opgeslagen. Het DNA vormt de blauwdruk voor alle functies die een cel kan uitvoeren. Om deze blauwdruk functioneel te laten worden,…

De huid, lagen en functies van de huid

De huid bestaat in totaal uit de epidermis en de dermis. De meest oppervlakkige laag is de opperhuid en deze bestaat uit dode verhoornde huidcellen. Eelt is een verdikt stuk huid. De huid heeft vele f…

Het skelet, functie en bouw van het skelet

Het skelet voert een aantal belangrijke functies uit. Zo geeft het skelet bescherming en maakt beweging mogelijk. Ook is het skelet een opslagplaats van calcium en vet en maakt het verschillende bloed…

Spieren, de motoren van het lichaam

De spieren zijn de motoren van het lichaam. De hartspier pompt bloed met zuurstof en voedingsstoffen naar de weefsels. De skeletspieren kunnen samentrekken waardoor we ons kunnen voortbewegen en voorw…

Weefsels: een kort overzicht

Amoeben en andere eencellige organismen zijn individualisten. Elke cel zoekt en verwerkt zijn voedsel, scheidt afvalstoffen uit en voert alle taken uit die nodig zijn om te overleven. In het meercelli…

Weefsels: het klierepitheelweefsel

Een klier bestaat uit 1 of meer cellen die een bepaald product maken en secerneren. Het product wat het secreet wordt genoemd, is een waterige vloeistof die vaak eiwitten bevat. Sommige klieren produc…

Weefsels: kenmerken van bindweefsel

Bindweefsel wordt overal in het lichaam gevonden. Bindweefsel is het weefsel wat het meeste voorkomt in het lichaam. Bindweefsel wordt in vier verschillende typen ingedeeld. De vier typen zijn: algeme…

Weefsels: kenmerken van epitheelweefsel

Epitheelweefsels heeft vele karakteristieken die het weefsels onderscheiden van andere weefsels. Alle weefsels hebben een apicaal oppervlakte. Dit is het oppervlakte wat zich bevindt aan de buitenkant…

Weefsels: soorten simpel epitheelweefsel

Er zijn vier typen weefsels; spierweefsel, zenuwweefsel, bindweefsel en epitheelweefsel. Er bestaan verschillende soorten epitheelweefsel. Van het simpel epitheelweefsel bestaan ook weer verschillende…
Gepubliceerd door Wieschrijft op 05-07-2008, laatst gewijzigd op 23-02-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!