Wieschrijft » Specials » Neurologie
Anatomie en fysiologie, bouw en werking van het lichaam

Bouw en werking van het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale en perifere zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel ligt binnen de schedel en het wervelkanaal. Het perifere zenuwstelsel ligt buiten de schedel en het wervelkanaal. Via aanvoerende (afferente) zenuwen worden impulsen vanuit de interne en externe omgeving naar het centrale zenuwstelsel geleid. Het centrale zenuwstelsel ontvangt, verwerkt en integreert deze impulsen en verzendt via afvoerende (efferente) zenuwen een passende reactie.

Globale indeling van het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel bestaat uit een centraal deel en perifeer deel. Het centrale deel van het zenuwstelsel ligt binnen de schedel en wervelkanaal, het perifeer deel van het zenuwstelsel ligt buiten de schedel en wervelkanaal. Het perifere zenuwstelsel bestaat uit een animaal en autonoom zenuwstelsel. Het animale zenuwstelsel is het bewuste zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel is het onbewuste zenuwstelsel en bestaat uit een deel wat meer op actie van het organisme is gericht (sympatisch deel) en een deel wat meer op rust van het organisme is gericht (parasympatisch deel).

Cellen van het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel bestaat uit neuronen en neurogliacellen. De neuronen zijn eigenlijke zenuwcellen. Neuronen ontvangen, verwerken, integreren en genereren impulsen. Neurogliacellen beschermen de neuronen en voeden de neuronen. Dit is nodig omdat neuronen postmitotische cellen zijn en dus niet meer in staat zijn tot celdeling. Afgestorven neuronen worden dus niet meer vervangen door andere neuronen.

Aandoeningen: lumbale hernia nuclei pulposi (HNP)

Een lumbale hernia nuclei pulposi (lumbale HNP) is een aandoening die veel voorkomt. Het wordt veroorzaakt door een uitpuilende tussenwervelschijf. Bij 25 tot 30 procent zorgt deze uitpuilende tussenw…

Zenuwstelsel; het autonome zenuwstelsel

Het autonome zenuwstelsel zorgt voor de onbewuste regulering van de interne organen en hormoonklieren. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit het parasympatisch, (ortho)sympatische en enterische zenuws…

Zenuwstelsel; bouw en functie van neuronen

De mens heeft meer dan 100 miljard neuronen (zenuwcellen). Elk neuron kan wel meer dan tienduizend contacten (synapsen) hebben met andere neuronen. Sensorische neuronen vergaren informatie en sturen d…

Zenuwstelsel; piramidebaan

De piramidebaan bestaat uit de tractus corticospinalis en corticobulbaris. De axonen van de piramidebaan ontspringen van neuronen van de cerebrale cortex. De meeste axonen van de piramidebaan kruisen.…

Aandoeningen: neurogene claudicatio intermittens

Neurogene claudicatio intermittens wordt ook wel het syndroom van Verbiest genoemd. Het is een aandoening die ontstaat doordat er een vernauwing in de lumbale wervelkolom aanwezig is. Het spinale kana…

Zenuwstelsel; grote hersenen (cerebrum) en hersenkwabben

De grote hersenen (cerebrum) bestaan uit twee hemisferen. Elke hemisfeer bestaat uit vier kwabben. De vier hersenkwabben zijn de frontale kwab, temporale kwab, pariëtale kwab, occipitale kwab. De fiss…

Zenuwstelsel; tractus spinothalamicus

De tractus spinothalamicus is verantwoordelijk voor het versturen van sensibele impulsen die informatie dragen over grove tast en druk, pijn en temperatuurszin. De tractus spinothalamicus verzendt dez…

Beroerte (CVA) oorzaken, symptomen en behandeling

Een beroerte wordt ook wel een CVA genoemd. De oorzaak voor een beroerte is sterk leefstijlgebonden. Roken, hypertensie (hoge bloeddruk) en overgewicht zijn risicofactoren voor de ontwikkeling van een…

Zenuwstelsel; indelingen van het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel kan op verschillende manieren ingedeeld worden. Het deel van het zenuwstelsel wat binnen de schedel en wervelkolom ligt, wordt het centrale zenuwstelsel (CZS) genoemd. Het deel van he…

Zenuwstelsel; neuronen en neurotransmitters

Neurotransmitters worden geproduceerd door neuronen. Er zijn op basis van de grootte van neurotransmitters twee groepen neurotransmitters; de kleinmoleculaire neurotransmitters en de neuropeptiden. Ne…

Zenuwstelsel: sensorische receptoren

Er bestaan vijf typen sensorische receptoren. Mechanoreceptoren merken vervorming van de receptor of weefsel op. Thermoreceptoren merken veranderingen in de temperatuur op. Nocireceptoren merken weefs…

Aandoeningen: symptomen van de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een veelvoorkomende, progressieve neurodegeneratieve aandoening (aandoening van het zenuwstelsel) van het extra-pyramidale systeem. Een progressieve neurodegeneratieve aando…

Zenuwstelsel: somatisch gevoel: algemene organisatie

Het somatische gevoel kan verdeeld worden in drie grote groepen: mechanoreceptie (tastwaarneming en waarneming van het lichaam in de ruimte), thermoreceptie (temperatuurwaarneming) en nociceptie (pijn…

Aandoeningen: ziekte van Ménière

Bij de ziekte van Ménière is er sprake van duizeligheid in aanvallen. De aanvallen van duizeligheid duren enkele minuten tot uren. Bij de duizeligheid is ook een bewegingssensatie. Behalve de duizelig…

Zenuwstelsel; overzicht van het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel speelt een belangrijke rol in het handhaven van de homeostase van het lichaam. Het zenuwstelsel ontvangt informatie zowel van buiten en binnen het lichaam. Vervolgens verwerkt het zen…

Zenuwstelsel; het ontstaan van reflexen

Een reflex is de eenvoudigste integratie van het sensorische (afferente) en motorische (efferente) zenuwstelsel. Een reflex is de onbewuste spiercontractie, of reactie van een klier op een prikkel. Bi…

Zenuwstelsel; leren en geheugen

Mensen leren nieuwe kennis en vaardigheden door sterke neurale netwerken te vormen. Leren kan beschouwd worden als het vormen van een geheugen voor bepaalde kennis en vaardigheden. Er zijn twee versch…

Behandeling van een hernia nuclei pulposi (HNP)

Bij een hernia nuclei pulposi (HNP). Drukt de beschadigde tussenwervelschijf tegen een zenuwwortel aan. De gevolgen van een HNP zijn lage rugpijn, schietende, stekende pijn in een been, of beide benen…

Zenuwstelsel; het centrale zenuwstelsel (CZS)

Het centrale zenuwstelsel (CZS) is dat deel van het zenuwstelsel wat binnen de schedel en de wervelkolom ligt. Het CZS bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. De structuren van het CZS zijn zeer st…

Aandoeningen: vergeetachtigheid

Wanneer iemand last heeft van vergeetachtigheid denkt men al snel aan dementie. Je hoort het mensen vaak voor de grap zeggen wanneer iemand ergens niet op kan komen; 'je bent toch niet aan het demente…

Zenuwstelsel; actiepotentialen en impulsgeleiding

In exciteerbare cellen kunnen actiepotentialen voorkomen. Exciteerbare cellen zijn neuronen, spiercellen (skeletspieren, hartspier en gladde spieren) en kliercellen. Communicatie tussen neuronen en ve…

Zenuwstelsel: pijn, hoofdpijn en temperatuurszin

Pijn is bedoeld om het lichaam te beschermen tegen (verdere) weefselschade. Snelle pijn wordt binnen 0,1 seconde gevoeld nadat de pijnstimulus is opgewekt. Langzame pijn wordt na ongeveer 1 seconde ge…

Aandoeningen: cervicale hernia nuclei pulposi (nekhernia)

De belangrijkste klacht van een cervicale hernia pulposi is uitstralende pijn in een arm. De ernst van de pijn kan erg verschillen. Bij de een is de pijn maar matig aanwezig en bij de ander is de pijn…

Aandoeningen: een lumbale punctie, ruggenprik

Bij een lumbale punctie wordt liquor, hersenvloeistof, afgenomen uit het wervelkanaal. Een lumbale punctie wordt ook wel ruggenprik genoemd. Een lumbale punctie kan onder andere worden gedaan wanneer…

Zenuwstelsel; craniale zenuwen (hersenzenuwen)

De twaalf craniale zenuwen, of hersenzenuwen ontspringen direct paarsgewijs uit het brein en hersenstam. De eerste twee hersenzenuwen ontspringen direct uit het brein en de overige tien hersenzenuwen…

Zenuwstelsel; achterstrengen

Net als de tractus spinothalamicus zorgen de achterstrengen voor de bewuste sensoriek. Waar de tractus spinothalamicus echter de waarneming van grove tast, temperatuurszin en pijn verzorgt (vitale sen…

Aandoeningen: het EEG-onderzoek

Een elektro-encefalografie, afgekort als EEG, is een onderzoek voor het meten van de hersenactiviteit. De cellen van de hersenen worden neuronen genoemd. De spontane wisselingen in het rustpotentiaal…

Wat is aangezichtspijn (trigeminusneuralgie; tic douloureux)

Aangezichtspijn wordt ook wel trigeminusneuralgie en/of tic douloureux genoemd. Bij aangezichtspijn is de driepotige zenuw (n. trigeminus, een zenuw die ondere andere gevoel geleidt naar het centrale…

Aandoeningen: myasthenia gravis

Myasthenia gravis is een zeldzame auto-immuunziekte. Myasthenia gravis is Latijn voor 'ernstige spierzwakte'. Ernstige spierzwakte is dan ook kenmerkend voor de ziekte. Het is de meest voorkomende zie…

Aandoeningen: pathogenese van de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een veelvoorkomende, progressieve neurodegeneratieve aandoening van het extra-pyramidale systeem. Dit betekent dat een ziekte is van het zenuwstelsel die niet te genezen is…

Zenuwstelsel; tractus spinoreticularis

De tractus spinoreticularis is de oudste somatosensorische tractus. Beloop van de tractus spinoreticularis lijkt voor een deel op het beloop van de tractus spinothalamicus. Een deel van de zenuwvezels…
Gepubliceerd door Wieschrijft op 20-08-2014, laatst gewijzigd op 14-02-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!